De evoluerende rol van financiële interim-professionals

De financiële interim-sector staat momenteel voor ingrijpende veranderingen als het gaat om de vereiste vaardigheden van interim-professionals. Naast de traditionele accountingvaardigheden is er een groeiende vraag naar een bredere set vaardigheden, waaronder financiële analyse, risicobeheer en strategische financiële planning. Deze verschuiving weerspiegelt de behoefte van bedrijven aan interim-professionals die zich kunnen aanpassen aan de veranderende zakelijke eisen en de digitale transformatie van de sector. Volgens een onderzoek van Hays Nederland5 zijn finance professionals zich bewust van deze veranderende vereisten en erkennen ze de noodzaak om voortdurend nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Het is daarom essentieel voor financiële interim-professionals om voortdurend bij te blijven en hun vaardigheden uit te breiden om aantrekkelijker te zijn voor potentiële werkgevers1.

Een andere belangrijke trend in deze sector is de digitalisering van financiën, wat leidt tot veranderingen in het soort interim-werk en waardoor nieuwe vaardigheden en kennis steeds belangrijker worden2. Interim-professionals dienen zich daarom aan te passen aan de nieuwe digitale tools, zoals door AI aangestuurde prognoses en blockchain voor transactieverificatie.

Het is ook van belang op te merken dat de financiële interim-sector niet langer beperkt is tot traditionele accounting. Interim-functies omvatten tegenwoordig onder meer financiële analyse, risicobeheer en strategische financiële planning3. Bedrijven zijn op zoek naar interim-professionals die een brede kennis hebben van financiële strategieën, bedrijfsanalyse en operationeel beheer8.

Kortom, de financiële interim-sector ondergaat momenteel een verschuiving in de vereiste vaardigheden van interim-professionals. Naast traditionele accountingvaardigheden is er een groeiende vraag naar bredere vaardigheden zoals financiële analyse, risicobeheer en strategische financiële planning. Om aantrekkelijk te blijven voor potentiële werkgevers, is het van vitaal belang voor financiële interim-professionals om zich voortdurend te blijven ontwikkelen en hun vaardigheden uit te breiden.