Financial Auditor (Interim)

Op basis van de risicoanalyse en het overkoepelend controleplan, is het de hoofdtaak van FA periodiek audits (financial audits) uit te voeren op risicovolle processen en systemen. De afdeling FA toetst de bedrijfsprocessen op betrouwbaarheid en rechtmatigheid en genereert stuurinformatie ten behoeve van het tijdig bijstellen van fouten en procedures indien zich hierin risicovolle onvolkomenheden voordoen (incl. early warningrapportages). De daadwerkelijke verantwoordelijkheid voor het in de grip houden van de organisatie ligt bij de lijn.

De afdeling Financial Audit bestaat uit ca. 35,0 fte. De omvang van de controleteams bedraagt ca. 10 á 15 fte. De omvang van het Bureau Vaktechniek bedraagt ca. 3 a 5 fte. De omvang hangt samen met de complexiteit van controleprocessen en doorontwikkeling van de afdeling als geheel.

Wat ga je doen?

 • Opstellen jaarlijkse controleplannen op basis van een overkoepelende risicoanalyse. Dit jaarlijkse controleplan wordt voorgelegd voor advies aan de afdeling Concerncontrol en voor besluitvorming aan de Audit en Riskcommittee.
 • Uitvoeren van risicoanalyses met betrekking tot de aanwezigheid van noodzakelijke interne beheersmaatregelen.
 • Analyse van processen of het mogelijk is om in plaats van gegevensgericht systeemgericht te controleren. Op basis hiervan worden (geüniformeerde) controlewerkplannen opgesteld.
 • Uitvoeren van procescontroles (exploitatie), balanspostcontroles en IT-systeemcontroles. Over de bevindingen ten aanzien van beheersmaatregelen en procesuitkomsten worden specifieke rapportages opgesteld ten behoeve van sturing door het lijnmanagement c.q. proceseigenaar.
 • Uitvoeren van kwaliteitsbeoordeling van controledossiers.
 • Afstemming van controlewerkzaamheden met de accountant.
 • Vindplaats voor de accountant voor (de review op de) controledossiers.
 • Opstellen van werkplanningen en periodieke monitoring van de voortgang.

Wat heb je?

 • Je beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau, bij voorkeur WO niveau. (Accountancy, bedrijfseconomie)
 • Minimaal 1 jaar (bij voorkeur 2-3 jaar) ervaring als Financial Auditor
 • Minimaal 1 jaar ervaring binnen een overheidsinstanties.
 • Minimaal 1 jaar ervaring met het proces inkoop- en aanbesteding.
 • Kennis van Excel, Oracle is een must.
 • Je beschikt over beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Kenmerken:

 • Initiatiefrijk.
 • Pro-actief.
 • Hands-on mentaliteit.
 • Communicatieve vaardigheden (omgaan met de lijn en het team).
 • Integriteit.

Interesse? Mail naar romy.van.ginkel@margarethlake.nl

Referentie: 18121521

Sector: Overheid

Startdate: ASAP