Interim-management? Wat is dat?

Interim-managers en interim-management is de meeste besproken categorie binnen de brede groep van zelfstandige interim professionals. Dat is misschien niet zo gek. Interim-management is een Nederlandse uitvinding uit de jaren 70.

Interim-managers waren voor de eerste groep zelfstandige professionals die zich structureel en in grotere aantallen zich op de markt aanboden. Daarbij is er geen land ter wereld waar er zo veel interim-managers zijn als Nederland. Althans: mensen die zich interim-manager noemen. Anno 2014 zijn dat er 134.000.

Dat gaf genoeg aanleiding om hier op Margareth Lake een artikel over interim-management en interim-managers te schrijven. Deze artikelen leveren vaak veel discussie op.

Is er nog toekomst voor interim-management?

Is de interim-manager nu dood of  springlevend? Daarover lopen de meningen sterk uiteen, net als de invalshoeken van de discussie. Van existentiële vragen als die van hoogleraar Leo Witvliet (“Interim-management, diversiteit en professie”) en Jaap Schaveling ( Waartoe ben je op aard, een interessant video-interview) tot oproepen van Joop Vorst om uit de massa te stappen.

Duidelijk is wel dat er forse verschuivingen plaatsvinden rond verandermanagement en de inzet van interim-managers. Veranderingen waar je je als interim-manager toe moet verhouden. Mogelijk moet je meer op resultaatsafspraken werken. Blijf trends en ontwikkelingen in de  interim-markt in ieder geval goed volgen. Zie hiervoor bijvoorbeeld de artikelen van de NVIM of de halfjaarlijkse onderzoeken van Schaekel & Partners naar ontwikkelingen in de markt en tarieven, die worden geduid door verschillende experts. Zorg dat je daarbij weet wat en waarom je iets doet.

De veranderingen rond interim-management was een aanleiding in 2013 om interim-managers en organisatie-adviseurs uit te dagen om eens op papier te zetten hoe zij werken. Dat leverde een mooie serie van meer dan twintig artikelen op met de titel ‘Eenvoud op Vrijdag‘. Zeker de moeite waard is om ter inspiratie te lezen en te zien hoe een aantal interim-managers in de dagelijkse praktijk werken.

Bureaus voor interim-management

De klantvraag verandert, dus de positie van bureaus ook. Het aandeel interim-opdrachten dat via bemiddelingsbureaus loopt mag dan gestaag zijn gedaald de afgelopen jaren, nog steeds lopen – zeker de wat zwaardere opdrachten – veelal via bemiddelingsbureaus. Daarbij zijn bureaus allang niet meer alleen de bemiddelaar, maar zullen ze op andere terreinen hun meerwaarde moeten tonen. Bijvoorbeeld door veel inhoudelijk back-up te geven of te werken als een community en te focussen op de intake en de opdrachtformulering.

Om als opdrachtgever of als interim-manager een weg te vinden in het woud van bemiddelaars, kunt u contact opnemen met Margareth Lake