Coordinator Infra Beheer

Coordinator Infra Beheer

About Company
Margareth Lake
Woerden
Job Info
Job Status: Open
No of Vacancies: 1
Date Posted: 17 juni 2018
Expiry Date: June 25, 2018
Job Type: Freelance
Job Level: Top level
Years of Experience: 5
Salary Info
Salary Type: Min-Max
Salary: €85-€100
Apply on this job
How to Apply ?
rotterdam@margarethlake.nl
Apply via email :Send Email
Share this job

De Kamer van Koophandel opereert vanuit de wensen en behoeften van de nieuwe generatie ondernemers die snel toegang tot de juiste informatie verlangt, die sector- en grensoverschrijdend zakendoet en volop participeert in (online) netwerken.

Wij zijn een moderne publieke dienstverlener die haar data, kennis en adviesdiensten zoveel mogelijk online beschikbaar stelt. Hiermee helpen wij ondernemers succesvol te starten, diensten en producten te innoveren en hun groeiambities waar te maken in binnen- en buitenland. Deze ambitie willen wij ook intern uitstralen. De afdeling IT speelt hierbij vanzelfsprekend een cruciale rol.

Wat ga je doen:

Geeft leiding aan 4 beheer teams binnen IT-Operations: AIX & Storage beheer, TAB, DBA en Netwerkbeheer

Coacht en begeleidt alle teamleden (totaal ca. 20) van de betreffende teams bij de invulling en uitvoering van hun werkzaamheden

Doorloopt met alle teamleden van de betreffende teams de P-cyclus (loopbaanontwikkeling en -begeleiding)

Organiseert werkoverleg per team, coördineert kennisverwerving en kennisdeling, en maakt afspraken over voortgang actiepunten binnen het team

Bewaakt het realiseren van de teamdoelstellingen en coördineert de bijbehorende taken

Onderhoud contacten met andere beheerteams en ontwikkelteams en organiseert multidisciplinair overleg, waar nodig

Ontwikkelt lange-termijn visies voor de betreffende teams, plant de samenstelling van de teams en werft indien nodig de teamleden.

Is aanspreekpunt voor diverse interne afdelingen/teams en externe en partijen voor inzet van teamleden van de beheerteams

Geeft voorlichting over de taken en resultaten van de beheerteams

Coördineert in samenwerking met Incidentmanagement, troubleshooting acties door teams, wanneer dat zich voordoet

Coördineert de uitvoering van consignatiediensten

Ondersteunt Changemanagement bij beoordeling van aangeboden wijzigingsverzoeken

Ziet toe op het realiseren van 24/7 beschikbaarheid van alle IT componenten van de KvK

Vertaalt strategische doelen in tactische maatregelen.

Wat heb je:

Kandidaat heeft aantoonbaar uitgebreide kennis van processen

Kandidaat heeft aantoonbaar uitgebreide kennis van Infrastructuur

Kandidaat aantoonbaar uitgebreide kennis van complexe IT organisaties

Kandidaat heeft ervaring als leidinggevende in een IT omgeving

Kandidaat heeft ervaring met aansturen van projecten, productowners en scrumteams.

 

Aantal uur per week: 40 uur per week

Startdatum: zsm

Duur project: 12 maanden, optie op verlenging, ja

Referentie: 17061950IX

Zonder motivatie word uw sollicitatie niet in behandeling genomen