Margareth Lake Media Group: De voordelen van het combineren van media en werving voor een sterke employer branding

Margareth Lake Media Group is een innovatief bedrijf dat media combineert met werving en selectie om bedrijven te helpen de beste kandidaten te vinden voor openstaande vacatures. Het bedrijf biedt videomarketing op televisie en social media om de employer branding te verbeteren en kandidaten een beter beeld te geven van het bedrijf en de werkomgeving.

Maar het bedrijf gaat nog verder dan dat. Door de HR-manager en de Marketing-manager goed te laten samenwerken, kan een besparing van 30% op jaarbasis worden gerealiseerd. Dit komt doordat er efficiënter en effectiever wordt gewerkt, wat resulteert in een hogere kwaliteit van kandidaten en minder kosten voor werving en selectie.

Uit onderzoek blijkt dat diversiteit op de werkvloer ook positieve effecten heeft op de bedrijfsresultaten. Een studie van McKinsey & Company uit 2015 toonde aan dat bedrijven met een diverse samenstelling van medewerkers 35% meer kans hadden om financieel beter te presteren dan bedrijven met een homogene samenstelling van medewerkers. Diversiteit op de werkvloer zorgt voor een breder scala aan perspectieven, waardoor problemen vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken en opgelost.

Daarnaast heeft diversiteit op de werkvloer positieve effecten op de creativiteit en innovatiekracht van bedrijven. Een studie van Harvard Business Review uit 2018 toonde aan dat teams met een diverse samenstelling van medewerkers tot wel 158% meer kans hadden op innovatieve ideeën dan homogene teams. Diversiteit stimuleert creativiteit en kan leiden tot nieuwe en innovatieve producten en diensten.

Het belang van samenwerking tussen de HR-manager en de Marketing-manager wordt steeds belangrijker. Dit komt doordat de twee functies steeds meer overlappen. De HR-manager is verantwoordelijk voor het aantrekken en behouden van talent, terwijl de Marketing-manager verantwoordelijk is voor de promotie van het bedrijf en de branding ervan. Een samenwerking tussen beide functies kan ervoor zorgen dat er een eenduidige boodschap wordt gecommuniceerd richting potentiële medewerkers en dat de employer branding wordt versterkt.

Daarnaast kan een goede samenwerking tussen de HR-manager en de Marketing-manager ervoor zorgen dat er efficiënter en effectiever wordt gewerkt. Door bijvoorbeeld de vacatureteksten af te stemmen op de marketingboodschap van het bedrijf, kunnen er meer geschikte kandidaten worden aangetrokken en kan er worden bespaard op wervingskosten. Ook kan de Marketing-manager helpen bij het opzetten van een succesvolle onboardingstrategie, waardoor nieuwe medewerkers zich sneller thuis voelen binnen het bedrijf en eerder productief zijn.

Margareth Lake Media Group is ook bezig met de ontwikkeling van een AI-tool om het wervingsproces nog verder te optimaliseren. Deze tool zal het mogelijk maken om automatisch kandidaten te screenen en matchen met openstaande vacatures, waardoor het wervingsproces nog efficiënter en nauwkeuriger wordt. Dit zal de HR-manager en de Marketing-manager nog meer ondersteunen in hun samenwerking en zal bijdragen aan het realiseren van nog betere resultaten.

Al met al biedt Margareth Lake Media Group dus veel voordelen voor bedrijven die op zoek zijn naar een efficiënte en effectieve manier om talent aan te trekken en hun employer branding te verbeteren. Door de combinatie van media en werving en selectie, de focus op samenwerking tussen de HR- en Marketing-manager en de ontwikkeling van een AI-tool, biedt Margareth Lake Media Group innovatieve oplossingen die kunnen bijdragen aan een betere werkomgeving en hogere bedrijfsresultaten.

Als bedrijf is het van groot belang om een sterke employer branding te hebben, aangezien dit kan bijdragen aan het aantrekken van talent en het behouden van werknemers. Uit onderzoek blijkt dat 84% van de werkzoekenden de employer branding van een bedrijf belangrijk vindt bij het overwegen van een nieuwe baan. Bovendien geeft 69% van de werkzoekenden aan dat ze een baan zouden afwijzen bij een bedrijf met een slechte reputatie, zelfs als ze werkloos zijn.

Door videomarketing toe te passen op televisie en social media, kan Margareth Lake Media Group bedrijven helpen hun employer branding te verbeteren en aantrekkelijker te worden voor talent. Uit onderzoek blijkt dat videocontent meer engagement en aandacht genereert dan tekst of afbeeldingen. Daarnaast geeft 92% van de consumenten aan dat ze video’s delen met anderen, wat kan bijdragen aan een grotere exposure van het bedrijf.

Een ander voordeel van Margareth Lake Media Group is de focus op samenwerking tussen de HR-manager en de Marketing-manager. Vaak worden deze afdelingen nog als aparte silo’s gezien, terwijl een goede samenwerking juist kan bijdragen aan een betere employer branding en werving van talent. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven met een sterkere samenwerking tussen HR en Marketing betere resultaten behalen op het gebied van werving en employer branding. Zo blijkt uit een onderzoek van LinkedIn dat bedrijven met een geïntegreerde HR- en Marketing-aanpak 57% meer kans hebben om talent aan te trekken en 202% meer kans hebben om hun employer branding te verbeteren.

Tot slot is Margareth Lake Media Group bezig met de ontwikkeling van een AI-tool, wat nog meer voordelen kan bieden voor bedrijven op het gebied van werving en employer branding. AI kan bijvoorbeeld helpen bij het automatiseren van het screeningproces van sollicitanten, wat kan bijdragen aan een snellere en efficiëntere werving. Daarnaast kan AI helpen bij het analyseren van data en het voorspellen van toekomstige trends en behoeften op het gebied van werving en employer branding.

Al met al biedt Margareth Lake Media Group dus veel voordelen voor bedrijven die op zoek zijn naar een efficiënte en effectieve manier om talent aan te trekken en hun employer branding te verbeteren. Door de combinatie van media en werving en selectie, de focus op samenwerking tussen de HR- en Marketing-manager en de ontwikkeling van een AI-tool, biedt Margareth Lake Media Group innovatieve oplossingen die kunnen bijdragen aan een betere werkomgeving en hogere bedrijfsresultaten.