Administratief medewerker

€25
Administratief

Site margarethlake Margareth Lake Group

A lake full of potential

Voor de Gemeente Eindhoven zijn we op zoek naar een administratief medewerk(st)er Vergunningen (ivm vakantieperiode wordt de aanvraag langer uitgezet) Manager is tot 15-8 met vakantie

Over de gemeente:

De stad Eindhoven is bijzonder door de combinatie van technologie, design en kennis en barst van de energie. Verbeelding, creativiteit en daadkracht gaan hier hand in hand.

De gemeente faciliteert en ondersteunt de stad en haar inwoners. We hebben één gezamenlijk doel: Eindhoven beter en sterker maken. Daarvoor zetten we elke dag onze talenten en vakmanschap in.

Over de afdeling

Het ruimtelijk domein omvat drie sectoren: Programma- en Gebiedsmanagement, Ruimtelijke Expertise, Realisatie en Uitvoering. Jij werkt bij de afdeling Vergunningen, die valt onder de sector Ruimtelijke Expertise. Daar zit alle expertise op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit.

Over de opdracht:

Werken binnen het Ruimtelijk Domein betekent werken aan de ruimtelijk behoeften van wonen, werken, recreëren, transporteren, water en natuur. Een breed domein waarbij het benutten van het leefgebied centraal staat. Om deze behoeften mogelijk te maken worden er integrale projecten opgestart. Binnen de administratie van de afdeling Vergunningen wordt je met name belast met zaken die betrekking hebben op het verrichtten van administratieve afhandeling van alle in en uitgaande brieven, aanvragen en besluiten.

Takenpakket:

Brede inzet administratie Vergunningen, onder andere:

• Het toekennen van zaaknummers

• Zoeken naar eerdere procedures op het perceel waar de aanvraag betrekking op heeft

• Aanmaken dossiers en stempelen (anonimiseren)·

• Inboeken·

• Ontvangstbevestiging

• Inboeken aanvullende gegevens en adviezen

• Verzenden alle besluiten o.a. WABO, APV, Drank en Horeca,

• Opstellen legesfactuur, en publicatie besluiten,

• Bewaken Vergunningen archieven van in procedure zijnde en beschikte nog niet afgehandelde dossiers • Contact met DIV archief

• Ter beschikking stellen dossiers in beheer van Vergunningen aan in- en externe klanten en bewaken van deze uitlening

Gevraagd:

* MBO werk- en denkniveau;

• kennis van administratieve processen * de interne administratieve en procedurele uitvoeringsvoorschriften;

• praktische kennis van de toepassingsmogelijkheden van te bedienen hulpmiddelen;

• algemeen inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de gemeentelijke organisatie;

• vaardigheid in het uitwerken van onvolledige conceptteksten;

• vaardigheid in het klantvriendelijk opvragen of verstrekken van relevante (en vertrouwelijke) informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden in de eigen werkeenheid.

Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 64 MB.

Dit bericht is gepost in . Bookmark de link.