AFAS consultant – Finance/Inkoop

70,000 / 80,000
Financieel/Accounting

Site margarethlake Margareth Lake Group

A lake full of potential

Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan en bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen van de Samenwerkings¬organisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Met 600 collega’s in Zoetermeer en de regio maken we ons sterk voor die inspirerende maatschappelijke taak. Zo erkennen en begeleiden we de 250.000 leerbedrijven waar studenten terecht kunnen voor een stage of leerbaan, maken we afspraken over wat de student moet weten en kunnen, leveren we feiten en cijfers en adviseren we de minister van OCW over de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. 2

Over afdeling Finance en Control

Afdeling Finance en Control heeft als aandachtsgebied het financieel management, het contract management en het kwaliteitsmanagement van SBB. De afdeling ondersteunt vanuit vijf clusters met adviezen en rapportages de planning en control van alle activiteiten binnen SBB. Het cluster Financial control & financiële administratie houdt zich bezig met alles rond begroting, jaarrekening, budget en financiële administratie. Vanuit het cluster Business – en project control schatten we risico’s en kansen voor de organisatie en rond projecten in, en houden we ons bezig met de verantwoording intern en extern. Het cluster Kwaliteit beheert het kwaliteitssysteem van SBB en coördineert het interne auditprogramma. Voor ondersteuning bij een doelmatige en rechtmatige inkoop zorgt het cluster Inkoop.
Wij gaan de organisatie vanuit onze afdeling ondersteunen met het AFAS Online platform. Belang-rijke modules zijn: Financiën, tijdverantwoording, projectbeheer, inkoop en contractmanagement. De module HR (personeels- en salaris¬administratie) is in beheer bij afdeling HR. Aangezien SBB hoog wil inzetten op professionalisering in de breedte is de kwaliteit van een integraal en hoogwaardig bedrijfsvoering systeem van groot belang.

Planning en omvang van de opdracht

Inzet is voor de periode vanaf 2de of 3de week augustus tot en met 28 februari 2023 voor 0,4 fte (gemiddeld 16 uur /week, flexibel inzetbaar). Optioneel kan deze opdracht met 2x 3 maanden verlengd worden.

Aard van de ondersteuning

Het project bevindt zich in fase 2. In fase 1 is AFAS op 1-1-2022 succesvol in gebruik genomen voor de module HR. De werkzaamheden voor fase 2 bestaan uit:

 • het voorbereiden en optimaal inrichten (functioneel beheer, testen, migratie/conversie) van AFAS Online voor alle taken van Finance en Control: m.n. financieel management, het contractmanagement, de tijdverantwoording en het projectbeheer;
 • het voorbereiden en -in nauwe samenwerking met de AFAS-consultants- optimaal inrichten van AFAS Online voor alle taken van Finance en Control: m.n. financieel management, het contract¬management, de tijdverantwoording en het projectbeheer;
 • het bewaken van de kwaliteit van de financiële gegevens, met name daar waar het de gegevens voor de organisatie betreft, die in meerdere processen gebruikt worden;
 • het realiseren van een integraal en professioneel gebruik van AFAS Online voor alle bedrijfsvoeringsfuncties;
 • het inventariseren van rapportages en dashboards voor sturing en ontwikkeling van KPI’s;
 • het onderzoeken van behoeften uit de business, en het initiëren van verbetervoorstellen ter bevordering van een effectief gebruik van AFAS Online;
 • het contact onderhouden met de leverancier gedurende het gehele implementatietraject.

Functievereisten en competenties

Je hebt:
 • ervaring met het implementeren van AFAS in een vergelijkbare organisatie;
 • gedegen kennis van de functionele mogelijkheden van AFAS Online, m.n. de modules financieel management, contract¬management, tijdverantwoording en projectbeheer en hun datasets;
 • diepgaande kennis van de processen van financiën en inkoop;
 • kennis van methoden om processen te optimaliseren;
 • kennis van business analyse;
 • brede kennis van de functionaliteiten van AFAS Online als integraal systeem;
 • ervaring met dataconversies en datakwaliteit;
 • ervaring met Power BI of een vergelijkbare rapportage- en analysetool is een pre;
 • ervaring met het implementeren, functioneel beheer, testen, migratie/conversie van/met AFAS in een vergelijkbare organisatie;

Je bent:

 • ambitieus om hoge kwaliteit te behalen
 • analytisch sterk en gericht op structurele oplossingen
 • een teamspeler met goede samenwerkingsvaardigheden en zelfkennis
 • communicatief vaardig
Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 64 MB.

Dit bericht is gepost in . Bookmark de link.