Engineer

€85
Elektrotechnisch/Monteur

Site margarethlake Margareth Lake Group

A lake full of potential

Als Engineer ben je dé technisch specialist voor uitdagende (elektro-)technische en infrastructurele projecten op en rondom hoogspanningsstations in west-Nederland. Je hebt de verantwoordelijkheid over hoogspanningskabels van alle hoog- en laagspanningsinstallaties op en tussen onze hoogspanningsstations.

In jouw rol beantwoord je engineeringsvragen, controleer je de kwaliteit van ontwerpen en bied je technische ondersteuning tijdens de uitvoering. Je zorgt ervoor dat het ontwerpproces soepel verloopt in verschillende fasen van het uitvoeringsproject. Dit vereist nauwe samenwerking met engineers van andere disciplines, projectteams en onze beheerorganisatie. Je controleert de voortgang en kwaliteit van de ontwerpen van onze aannemers en geeft opdrachten aan externe engineeringspartijen. Daarnaast zorg je voor een correcte oplevering van de ‘as built’-gegevens.

Bij grotere uitvoeringsprojecten werk je onder leiding van de lead engineer en projectleider en stem je technische vraagstukken af met Asset Management. Je bent het technische aanspreekpunt voor opdrachtnemers en engineeringspartijen binnen jouw expertisegebied en bepaalt in overleg welke afwijkingen van de specificaties acceptabel zijn. Als Engineer val je hiërarchisch onder de Lead Project Execution Area West, maak je deel uit van meerdere projectteams en rapporteer je aan de Lead Engineer van het desbetreffende project.

Werkzaamheden:

 • Opstellen, interpreteren en toepassen van technische specificaties en (internationale) normen, richtlijnen en standaarden
 • Beoordelen van aanbestedingsdocumenten en het beantwoorden van technische vragen met betrekking tot de Nota van Inlichtingen
 • Bewaken van de voortgang en tijdig signaleren van afwijkingen in scope, kwaliteit en voortgang van jouw deel van het technische werkpakket
 • Aanspreekpunt voor het tijdig en adequaat beoordelen van werkpakketten, tekeningen, berekeningen en andere technische documenten die zijn ingediend door aannemers en engineeringspartijen
 • Advies geven over technische alternatieven bij knelpunten

Profiel:

 • Afgeronde opleiding in Elektrotechniek of Energietechniek
 • Brede kennis van kabelsystemen en relevante raakvlakken met de (technische) omgeving
 • In staat om kabelontwerpen en berekeningen van derden te beoordelen en indien nodig zelf te ontwikkelen en te berekenen
 • Kennis en ervaring met verschillende contractvormen zoals Bestek, UAV en UAV-GC contracten, Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB) en Systems Engineering in een eisenbeheerpakket zoals Relatics zijn een pré
 • Je vindt het leuk om iets minder op ‘de tekentafel’ te werken en meer in een controlerende en coördinerende rol te functioneren
 • Bereidheid om op projectlocaties te werken
Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 64 MB.

Dit bericht is gepost in . Bookmark de link.