Medewerker AO/IC

Bespreekbaar
Financieel/Accounting

Site margarethlake Margareth Lake Group

A lake full of potential

BghU heeft haar controlactiviteiten ingedeeld volgens het three lines of defense model, waarbij processturing een belangrijke rol speelt. Dat vraagt om specifieke control op de procesinrichting en de inrichting van interne controle in de processen. Deze functie bestaat daarom uit activiteiten in de 2e lijn (financial control, verbijzonderde interne controlewerkzaamheden en advies op procesinrichting) en uit ondersteunende activiteiten in de 3e lijn (voorbereiden en ondersteunen bij controlewerkzaamheden door accountant en/of businesscontroller. Je komt te werken in een klein team, onder aansturing van de businesscontroller en met een adviseur financiën en kwaliteit.

Dit is het werk

Hieronder staan de werkzaamheden benoemd zoals deze in de profieltest voor de vaste medewerker staan. Focus op de interim opdracht zal liggen op de uitvoerende werkzaamheden en minder op de langere termijn werkzaamheden:

 • Het jaarlijks uitvoeren van een risicoanalyse als basis voor het door jou op te stellen jaarlijks intern controlplan. Hierin zijn de controles inzake rechtmatigheid, doelmatigheid, doeltreffendheid opgenomen.
 • Periodiek (minimaal per kwartaal) op basis van in- en externe ontwikkelingen beoordelen of het interne controleplan nog passend is bij de risico’s van BghU.
 • Rapporteren aan directie en businesscontroller over de voortgang van het controleplan en op hoofdlijnen over de uitkomsten van de onderzoeken.
 • Ontwikkelen van methoden en technieken voor het uitvoeren van (verbijzonderde) interne controles en de uitvoering hiervan verzorgen.
 • De procesteams en het management ondersteunen bij de verbetering en de vastlegging van de procesanalyse.
 • Proactief adviseren over de te nemen beheersmaatregelen in de processen zelf en (periodiek) door de afdeling zelf uit te voeren kwaliteitscontroles.
 • Financial control op de volgende aspecten:
  •  Salarissen
  •  Betalingsverkeer inclusief onze afdrachten aan deelnemers
  • Kastransacties
  • Grootboek (mutaties en standen)
 • Je bent achtervang voor specifieke taken van de adviseur financiën en kwaliteit.

Dit breng je mee

 • Je hebt een afgeronde opleiding HBO Bedrijfseconomie/Accountancy.
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring op het gebied van de AO/IC (administratieve organisatie en interne controle) en goede boekhoudkundige kennis. Kennis van de BBV is een pré.
 • Je hebt een heldere visie op proces- en kwaliteitsmanagement en de ontwikkeling van het interne beheersingssysteem.
 • Je hebt een goed gevoel voor het ambtelijke krachtenveld; je begrijpt de afwegingen die daarin worden gemaakt en kunt daarin gedegen en gezaghebbend over risico’s adviseren.
 • Je bent contactueel sterk, je maakt gemakkelijk contact en bouwt snel een netwerk op.
 • Daadkracht, initiatiefrijk, resultaatgericht, oordeelsvorming, kwaliteitsgerichtheid en stressbestendigheid zijn competenties die bij jou passen.
 • Je hebt een helikopterview, goed ontwikkelde analytische vaardigheden en beschikt ook over het vermogen om naar details te kijken. Je overziet de procesmatige gevolgen van je bevindingen en weet daar effectief vanuit rolvastheid mee om te gaan.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 64 MB.

Dit bericht is gepost in . Bookmark de link.