Vacatures.

Vacature Alert instellen

Home » Vacatures » Business Controller (Utrecht)

Binnen Finance & Control is een functie beschikbaar op het vlak van corporate control in het team Business Control. Duur 2-3 maanden met de optie tot verlenging.

Krijg jij energie van het inbedden van de P&C cyclus door het opstellen van methodiek en detailplanningen voor de producten en capaciteit? En wil je meedenken en helpen bij het wijze waarop we deze P&C cyclus onderdeel gaan maken van de standaard werkwijze voor het team Business Control? Dan zijn wij op zoek naar jou. Daarnaast zal je gevraagd worden te ondersteunen bij inhoudelijke vraagstukken op het vlak van corporate control.

Maak voor het team Business Control op basis van de deelproducten een detailplanning van de P&C cyclus en ontwikkel een capaciteitplanning tool waarmee de veelheid van vraagstukken (buiten de P&C cyclus) eenduidig geprioriteerd en in de tijd gepland kan worden. De detailplanning dient handzaam te zijn met een zichtbare samenhang tussen (planning van) producten waarmee efficiënt gewerkt kan worden vanuit een eenduidige communicatie.

De capaciteitsplanning tool moet gebruiksvriendelijk zijn, wekelijks kunnen worden gebruikt en de volgende doelen dienen:

 • Op basis van een uitgewerkt voorstel (format) worden capaciteits- en/of  inhoudelijke vraagstukken ingediend en besproken;
 • Capaciteitsvraagstukken worden in de tijd geprioriteerd;
 • Voortgang op lopende vraagstukken wordt – by exception – besproken en waar nodig worden aanpalende besluiten voorbereid om doelstellingen te realiseren.

Jouw Profiel:

 • Je bent per direct beschikbaar voor 40 uur in de week;
 • Je hebt relevante werkervaring (3-5 jaar) met het opzetten van capaciteitsplanningen & productplanningen en de tooling daarop;
 • Je hebt leidinggevende ervaring/ weet een team aan te sturen vanuit ervaring;
 • Je bent nauwkeurig, analytisch, gedetailleerd en zelfstandig;
 • Ervaring in de financiële dienstverlening is een pré.

Ben jij in staat om ons te helpen bij het plannen, structureren en organiseren van de P&C-producten in het belang van een goede financiële besturing? En heb je daarnaast ook relevante inhoudelijke ervaring op het vlak van corporate control? Dan kom ik graag met jou in contact.

Afdeling: Finance & Control

Finance & Control is verantwoordelijk voor het financiële besturingsmodel. Daarbij is het team verantwoordelijk voor het leveren van betrouwbare stuur- en verantwoordingsinformatie ten behoeve van de Executive Committee en het unitmanagement. Dit zowel binnen de reguliere Planning & Controlcyclus als op ad hoc basis.

Het team Business Controller (ca 14 fte) faciliteert het Executive Committee en het management bij de uitvoering van strategische doelstellingen en bij een beheerste en efficiënte bedrijfsvoering door het geven van (realtime) inzichten, stuurinformatie en (on)gevraagd advies.

Business Control creëert performance informatie vanuit een meerjarenperspectief om zo het Executive Committee en het unitmanagement in staat te stellen te sturen op de realisatie van de (strategische) doelstellingen en de activiteiten vanuit de strategiekaart (OGSM Vested).  Daarnaast draagt het team middels de P&C cyclus zorg voor een instrumentarium om een integrale informatievoorziening mogelijk te maken en deze op een effectieve en efficiënte manier onder de aandacht van het verantwoordelijk management te krijgen. Business Control vormt de ‘countervailing power’ ten opzichte van het management op het gebied van sturing op (strategische) doelen en de valuedrivers in de strategiekaart (OGSM Vested). Zij is erop gericht om vanuit kennis van de  bedrijfsvoering impact te realiseren vanuit inzichten. Hierbij wordt gebruik gemaakt en voortgebouwd op de input van Financial Control. Business Control heeft korte lijnen met het verantwoordelijk lijnmanagement en zoekt de challenge op basis van (stuur)informatie. Daarnaast wordt Business Control betrokken bij specifieke vraagstukken op het gebied van business cases, projecten, klantrentabiliteit en marktanalyses.

Een belangrijk ‘product’ is de vormgeving van de P&C cyclus zelf, een middel om de gewenste integrale performance informatie onder de aandacht van het verantwoordelijk management te brengen. Middels deze P&C cyclus worden zowel de producten van Finance & Control als de producten van Risk, Compliance en Internal Audit ondergebracht, alsmede de producten van andere disciplines (bv. Mens&Organisatie, Voortdurend Verbeteren etc.)

De belangrijkste producten vanuit Finance & Control binnen deze P&C cyclus zijn:

 • Het meerjarenplan: doorlopend in ontwikkeling ten behoeve van de lange termijn sturing op de visie en strategie;
 • Het jaarplan: een overzicht van de indicatoren, de geplande acties en de niet-financiële en financiële targets ten aanzien van de strategiekaart en de daarin opgenomen valuedrivers. Het jaarplan wordt opgesteld zowel op niveau van Executive Committee als op unitniveau;
 • Beleidsstukken: informatiebeleid, besturingsbeleid etc;
 • De maandrapportages, waarin het management op de hoogte wordt gesteld van de stand van zaken en aandacht wordt gevraagd voor specifieke ontwikkelingen en evt. benodigde bijsturing. Ook dit gebeurt op niveau van Executive Committee als op unitniveau;
 • Specifieke rapportages, bv. op het gebied van projecten (prioriteitstelling, voortgang), klantrentabiliteit, marktanalyses etc;
 • Ad hoc rapportage’s, business cases etc.

Heb je interesse, of heb je gewoon een vraag? Neem dan direct contact met mij op!

Rashid Bandaogo 
+31(0)10-3070640 / +31(0)629332811
rashid.bandaogo@margarethlake.nl

Direct solliciteren