Waarom diversiteit op de werkvloer belangrijk is voor bedrijven én de samenleving

 

Diversiteit op de werkvloer wordt steeds belangrijker. Niet alleen vanuit het oogpunt van rechtvaardigheid en inclusiviteit, maar ook vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering en succes. Studies hebben aangetoond dat bedrijven met diverse teams betere financiële resultaten behalen en innovatiever zijn dan homogene teams.

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat de diversiteit op de Nederlandse werkvloer de afgelopen jaren is toegenomen, maar er nog steeds sprake is van ongelijkheid. Zo heeft de gemiddelde vrouw in Nederland nog steeds een lager inkomen dan de gemiddelde man, en zijn mensen met een migratieachtergrond oververtegenwoordigd in banen met een laag salaris en weinig carrièremogelijkheden.

Ook blijkt uit onderzoek van het CBS dat het percentage mensen met een migratieachtergrond dat werkloos is hoger ligt dan bij mensen zonder migratieachtergrond. Daarnaast hebben mensen met een niet-westerse migratieachtergrond vaker een tijdelijk contract dan mensen zonder migratieachtergrond.

Het belang van diversiteit op de werkvloer is niet alleen vanuit maatschappelijk oogpunt belangrijk, maar ook vanuit bedrijfseconomisch perspectief. Uit onderzoek van McKinsey blijkt dat bedrijven met meer diversiteit in hun personeelsbestand financieel beter presteren dan bedrijven met een homogener personeelsbestand. Bedrijven met meer diversiteit hebben ook meer innovatiekracht en zijn beter in staat om in te spelen op de behoeften van verschillende klantgroepen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer bedrijven diversiteit op de werkvloer als een strategisch doel hebben geformuleerd. Zo heeft bijvoorbeeld Unilever zichzelf tot doel gesteld om in 2025 50% van haar leidinggevenden vrouw te laten zijn en om het aantal werknemers met een niet-westerse achtergrond te verdubbelen.

Maar diversiteit op de werkvloer gaat niet alleen om het aannemen van mensen met verschillende achtergronden. Het gaat ook om een cultuur waarin iedereen zich welkom voelt en zijn of haar bijdrage kan leveren. Dit betekent dat bedrijven zich moeten richten op het creëren van een inclusieve cultuur waarin diversiteit wordt gewaardeerd en gestimuleerd.

Kortom, diversiteit op de werkvloer is niet alleen een kwestie van rechtvaardigheid en inclusiviteit, maar ook van bedrijfsvoering en succes. Bedrijven die zich richten op het creëren van een diverse en inclusieve cultuur zullen niet alleen een meer rechtvaardige en inclusieve samenleving bevorderen, maar ook financieel beter presteren en meer innovatief zijn.